Regio-informatie.jpg (3425 bytes)

| het heuvelland | gemeenten/dorpen | geschiedenis | geologie |

Geschiedenis van Limburg

Limburg is genoemd naar de burcht "Limbourg", gelegen aan het riviertje de Vesdre in de Ardennen, die de zetel was van een middeleeuws vorstendom waarvan ook een gedeelte van het Maasland ten noorden van Luik deel uitmaakte. Na de Napoleontische tijd voegden de grote mogendheden het gebied bij het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden, waartoe ook Belgie behoorde.

De eerste koning, Willem I, gaf het de naam Limburg. Na de afscheiding van Belgie werd Limburg in 1839 tussen beide landen verdeeld.

Haar strategische ligging maakte Limburg eeuwenlang tot een omstreden gebied voor Europese grootmachten. Romeinen, Spanjaarden, Pruisen, Oostenrijkers en Fransen zijn er heer en meester geweest. In 1673 leidde Lodewijk XIV, de Zonnekoning, persoonlijk het beleg van Maastricht door de Franse troepen. Bij dit beleg kwam een van zijn adjudanten, graaf Charles d'Artagnan, om het leven. Hij werd bekend als een van de musketiers in het gelijknamige werk van Alexandre Dumas (1802-1870). Ook in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) waarin Nederland zich ontdeed van de Spaanse overheersing, was Limburg vaak een bloedig strijdtoneel. Bij de slag op de Mookerhei (14 april 1574) kwamen twee broers van prins Willem van Oranje Nassau en duizenden "hollandse" huurlingen om het leven.

De geschiedenis van Limburg is sinds de Karolingische tijd in een aantal jaartallen samen te vatten :
 • 1288
  De hertog van Brabant verslaat het verbond van de graaf van Gelre en de bisschop van Keulen in de Slag van Woeringen.
 • 1814
  De Fransen smeden een staatkundige eenheid, waaruit de latere provincie Limburg ontstaat.
 • 1815 / 1830
  De Franse departementen van Nedermaas en van de Roer vormen de nieuwe provincie Limburg binnen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem I wenst de naam Limburg te handhaven als herinnering aan het oude hertogdom Limburg aan de rivier de Vesdre in Belgi
 • 1830
 • Limburg (behalve Maastricht) onder Belgisch bestuur.
 • 1839
  Limburg wordt gesplitst in een Nederlands en een Belgisch deel.
 • 1900
  Industrile winning van steenkool komt op gang.
 • 1940 / 1945
  Wereldoorlog II walst over het Limburgse land.
 • 1967
  De regering besluit de Limburgse mijnen te sluiten.
 • 1991 / 1992
  In het Gouvernement vergadert de Europese Raad, wat resulteert in het Verdrag van Maastricht
 • Heden
  Limburg geeft op eigentijdse wijze vorm aan zijn toekomst die vooral gestalte krijgt in zijn internationale ligging in het Europa van morgen.

(bron: Provincie Limburg)

<

Interessante links:

copyright ID+D
december, 2009