provincie Limburg
regio Zuid-Limburg
natuurgebied Geuldal
lengte / duur 10 km / twee en een halfuur
start- en eindpunt Buitenplaats De Mechelerhof
Spetsesweide 5
6281 BV Mechelen
Bel (043) 455 22 22
het gehele jaar geopend


De Korenwolf is een schilderachtige tocht van ongeveer twee en een halfuur, die begint en eindigt bij Buitenplaats De Mechelerhof in Mechelen.

U struint langs de Geul, door een plantenrijk bos en geniet van prachtige vergezichten over het glooiende Limburgse landschap.

Route
 • Volg de aanwijzingen in de route nauwkeurig op.
 • Negeer zijpaden, tenzij anders aangegeven.
 • De nummers vr de alinea's verwijzen naar de nummers in de kaart.


Routekaart1

U verlaat De Mechelerhof via de hoofduitgang en gaat linksaf. Na hotel Le Paradou wandelt u via een karakteristiek Limburgs stegelke (tourniquette) het weiland in.

  Graspaden met stegelkes stammen uit de vorige eeuw. De bewoners konden zo de kortste weg naar de kerk nemen.

Volg de draaihekjes naar het dal. Vr de houten brug gaat u linksaf. U wandelt langs de slingerende Geul, waarin de regenboogforel, voorn en zeldzame elrits zich thuisvoelen. Volg het graspad, steek een stroompje over en ga rechtdoor. Verderop ziet u een poel.

 • vroedmeesterpad Poelen zijn ware lustoorden voor padden. Er worden heel wat bruiloften gevierd. Na de paring houden ze elkaar n het kroost wel voor gezien. Behalve de vroedmeesterpad: hij doet zijn naam eer aan. Zorgzaam draagt deze rasechte Limburger de slierten eitjes, om zijn achterpoten gewikkeld, met zich mee tot ze uitkomen.

2

Bij het stenen bruggetje gaat u links- en na circa 60 m via het draaihekje rechtsaf. Volg het kerkepad over de glooiende graslanden tot aan het smeedijzeren kruis. Ga rechtsaf en daal weer af naar de snelst stromende rivier van Nederland.

  Bijna ieder jaargetijde is de Geul verfraaid met een bonte berm, waaronder de 'gevreesde' brandnetel. Aan de uiteinden van zijn bladeren zitten brandhaartjes, die hol zijn en een scherp, bijtend vocht bevatten. Tijdens het aanraken komt dit sap vrij. Hiervan gaat de huid zo jeuken. Voor dagvlinders is hij van levensbelang. Een aantal kan haar eitjes alleen op dit kruid afzetten. Zodra de rupsen zich hebben volgevreten en ontpopt, fladderen ze als kleurrijke Kleine Vos, Dagpauwoog of Atalanta de weilanden in.

Blijf op het eenmanspaadje tot u na ruim 1 km de verharde weg, naast een stenen brug, bereikt.

  Aan de overkant van de weg stonden ooit drie fraaie populieren, die in het jaar 2000 zijn omgezaagd.... Hun kruinen waren gevuld met prachtige groene proppen. Dit waren maretakken. Ze komen van Sittard tot Parijs voor en zijn als halfparasiet mysterieus in het zoeken naar een levenspartner: altijd een boom, meestal de populier, die op een kalkrijke bodem staat. Elders in Limburg zult u de populier mt maretakken ongetwijfeld wel tegenkomen.


3

Ga linksaf en sla de eerste weg links in. U komt uit bij een viersprong. Beklim de holle weg rechtdoor tot aan de vijfsprong, aan de rand van het Elzetterbos. Kijk even achter u. Loop door, langs het weiland en houd bij de Y-splitsing links aan. Passeer een graslandje en ga bij de T-splitsing linksaf. U klautert het eerste pad rechts op. Houd verderop bij de splitsing rechts aan.

Steek de verharde weg over (let op het verkeer) en ga rechtdoor. U bevindt zich op 260 m hoogte. Volg het pad tot de haakse bocht naar rechts (richting schuilplaats).


4

Daal rechtdoor, het bospaadje af. Ga het eerste pad links op en houd bij de driesprong links aan. Wandel tot aan de vijfsprong. Sla rechtsaf. Na de viersprong ziet u aan uw rechterhand een fijnsparperceel, waar regelmatig wordt gedund.

  Door het vrijkomen van licht krijgt het (giftige) vingerhoedskruid, 's zomers herkenbaar aan hun lange roze strengen, kans om op te komen. Bijen kruipen in zo'n 'vingerhoedje' en volgen de vlekjes, die u aan de binnen-onderzijde kunt zien. Door het volgen van deze honingmerken raakt hun rug vol met stuifmeel: een perfect samenspel tussen plant en dier.

Wandel tot aan de volgende viersprong en ga linksaf, het kaarsrechte bospad op. Steek de verharde weg over en ga rechtdoor. Aan het eind slaat u linksaf. In de verte prijkt Vijlen met de hoogst gelegen kerk van Nederland. Let op: Vlak vr u zich tussen het open veld begeeft, gaat u linksaf. Bewandel het graspad langs het weiland.


5

Steek de verharde weg over en volg het boerenpad langs wei- en akkerlanden.

  Langs de bosrand ziet u een aantal ingenieuze nesten van de beschermde rode bosmier. Ze wonen met tienduizenden op een kluitje en hebben de taken onderling goed verdeeld: poort bewaken, eitjes vertroetelen, luizen melken of jagen op insekten. En mierenleger ruimt per jaar miljoenen schadelijke insekten op. Dat maakt ze tot nuttige dieren.

Na ruim 1 km komt u uit bij een T-splitsing. Ga linksaf. Bij de volgende T-splitsing slaat u rechtsaf. U wandelt Rott binnen.


6

Ga bij de verharde weg links- en na 25 meter rechtsaf, het landweggetje op. Neem de eerste holle weg links. U passeert een stroompje en komt uit bij de verharde weg. Sla links- en de eerste weg rechts in. Na de vakwerkhuizen houdt u rechts aan. Koers via de piepende draaihekjes naar beneden tot aan de verharde weg. Ga links en neem de volgende weg weer links. U wordt verwelkomd door De Mechelerhof, waar u in caf 't Stegelke op Bourgondische wijze nog even kunt nagenieten.

  Bent u genteresseerd in n van de overige 99 natuurtochten, vraag dan naar de gratis ON TRACK wegwijzer die bij deze receptie verkrijgbaar is.