De Rode Loper is een heuvelrijke natuurtocht van 5,5 km (anderhalf uur) of 13 km (drie uur), die begint en eindigt bij vakantiecentrum De Bousberg in het limburgse Landgraaf.

De route leidt u door het prachtige beschermde natuurgebied Brunssummerheide, dat gestoffeerd is met akkers, heide, bos en de Rode Beek, een 'goudmijn' voor geologen.

Tijdens de tocht kunt u in het bezoekerscentrum rondneuzen en iets nuttigen (geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur).

locatie de Rode Loper provincie Zuid-Limburg
regio Brunssummerheide
natuurgebied akkers, heide, bos en moeras
lengte / duur 13 km / 3 uur
start- en eindpunt Vakantiecentrum de Bousberg
Boomweg 10
6370 KC Landgraaf
tel (045) 531 12 13
het gehele jaar (bungalows) geopend

 

Route
 • Volg de aanwijzingen in de route nauwkeurig op.
 • De nummers vr de alinea's verwijzen naar de nummers op de plattegrond.
Routekaart de Rode Loper1

U verlaat De Bousberg via de hoofduitgang en gaat rechtsaf. Volg onderaan, n de twee zwerfkeien, het tweede pad aan uw rechterhand (let op fietsers). Houd in het bos bij de Y-splitsing links aan. Loop door, negeer zijpaden tot aan het akkerland, met vr u uitzicht op een groeve.

  Deze groeve graaft zilverzand op, waar onder andere glas van wordt gemaakt. De zwarte berg erachter is een restprodukt van een kolenmijn. De mijn is inmiddels verlaten. Op de steenberg groeien nu berken.

Sla rechtsaf. Bij het grasland koerst u rechtdoor. Blijf evenwijdig aan de wei lopen tot aan de verharde weg.


2

Ga rechts- en op de kruising linksaf. Bewandel tegenover hoeve nr. 1 het boerenpad. Ga bij de T-splitsing rechtsaf. Neem het tweede pad naar links. Volg deze. Klim op de kruising rechtdoor (ruiters!). U komt uit bij een oud heideveld.

  De glooiende Brunssummerheide is een uniek n beschermd natuurmonument. De naam herinnert aan de tijd toen er nauwelijks een boom te bekennen viel. Begin 1900 werd de heide deels beplant met dennen. Het hout (stutpalen) was nodig voor de florerende mijnbouw.

(Wilt u uw tocht inkorten, sla dan rechtsaf, wandel evenwijdig aan het ruiterpad dat u verderop vanzelf kruist. Lees verder bij nr. 7).


3

U slaat linksaf. Blijf op dit brede voetpad dat u naar een volgend uitzichtpunt (met bankje) leidt. Keer om en ga het tweede pad aan uw rechterhand op. U beklimt een heuvelrug en komt uit bij een breed ruiterpad (met bankje). Houd rechts aan. Steven recht vooruit. Het brede zandpad brengt u naar het bezoekerscentrum.


4

Verlaat het bezoekerscentrum en daal onderlangs de speeltuin het pad af. Passeer het houten hek en koers rechtdoor. Na het volgende hek daalt u het brede voetpad verder af. Sla na circa 150 meter het pad met het bruine paaltje links in. U komt uit op de stuifzandvlakte.

  Laat het zilverwitte zand eens tussen uw vingers glijden. Het is zeer fijn (denk aan de glasblazerij) en oud! Zo'n 30 miljoen jaar geleden was dit zand de bodem van de zee. De blauwe ovaalronde kiezelstenen, die hier verspreid liggen, komen ook uit hetzelfde tijdperk. Ze zijn gevormd door een voortdurend eb en vloed.

Houd direct links aan. Bij de wirwar van paden slaat u het brede pad rechts, dat het dichtst bij de heuvelrand ligt, in. Sla aan de rand van de zandvlakte rechts de berkenlaan (witte schors) in. Neem na een korte klim het eerste bospad naar links. Verderop komt u langs een verradelijk moerasbos, waar 9 van de 14 in Nederland voorkomende amfibien zich thuisvoelen. Passeer de brug over de Rode Beek en loop naar de kruising.


5

Sla rechtsaf en volg het pad (langs het moeras). Pauzeer op de zandvlakte, bij de beek, eens op een bankje.

 • Zandhagedis De Rode Beek wordt gevoed door een aardbreuk, die hier vlakbij ligt. Deze breuk is actief n 'lek': zij perst kraakhelder grondwater continu omhoog. In 1992 zorgden de tegenover elkaar liggende lagen voor zo'n grote druk dat er een aardbeving ontstond. De gevolgen ervan - twee meter hoogteverschil - kunnen kenners in het moeras terugvinden.

Sla ter hoogte van het bruggetje linksaf, langs een drassig gebied.

  Planten zorgen voor de grootste rijkdommen. Als ze in leven zijn bieden ze zuurstof. Als ze het leven laten, kunnen ze in onschatbare grondstoffen veranderen. Neem het hoogveen, een verzamelnaam voor een sponsachtig mos, dat in het moeras groeit. Over een aantal jaren is bovenop het veenmos nieuw leven ontstaan. 'Moeder mos' ligt onderop, wordt platgedrukt door jong mos en krijgt een andere, hardere structuur. Als je deze 'moeder-kind' relatie maar lang genoeg volhoudt, dan ontstaat bij de oudste hoogveenlagen, turf.

  Maar er is meer. De tijd staat niet stil en de lagen, inclusief zandlagen en afstervende bomen, dus k de druk, stapelen zich op. Uit turf ontstaat bruinkool, bruinkool verandert in steenkool, steenkool wordt antraciet en als je nog miljoenen jaren wacht, dan ontstaat het hardste en meest waardevolle materiaal dat er maar verkrijgbaar is: diamant. Diamantmijnen komen voor in de oudste delen van de wereld.

Ga bij de kruising rechtdoor en klauter de heuvel op. Bovenaan, na de haakse bocht naar rechts, heeft u een magnifique uitzicht. Koers rechtdoor, langs de heide. Na de hoogspanningskabels slaat u op de viersprong rechtsaf. Daal dit pad, verderop steil, af tot bij de veelsprong.


6

Klim naar links. Neem de eerste afslag naar rechts (langs ruiterpad). U kruist een ruiterpad en gaat rechtdoor. Loop bij het volgende brede zandpad ook rechtdoor, tot aan de viersprong. Sla hier linksaf.


7

U wandelt tussen glooiende akkers. Steek het verharde pad over en ga rechtdoor. Blijf langs de bosrand lopen tot aan de viersprong, met links twee huizen. Sla rechts- en bij de T-splitsing linksaf. Na bord 'Landgraaf' gaat u naar rechts. Bij de kruising gaat u weer rechtsaf, het bos in. Neem de eerste afslag naar links. Volg deze tot aan een samenkomst van paden. Neem het tweede pad aan uw linkerhand (ruiters!). Op de T-splitsing gaat u naar rechts. U passeert een manege en ziet weldra De Bousberg, eindpunt van De Rode Loper.

  Bent u genteresseerd in n van de overige 99 natuurtochten, vraag dan naar de gratis ON TRACK wegwijzer die bij deze receptie verkrijgbaar is.